5545 Fijnschilderen – k1

Wat is fijnschilderen?

Fijnschilderen is een verzamelnaam die zijn oorsprong heeft in de 16eeuw waarbij de schilders als doel hadden om zo natuurgetrouw mogelijk de werkelijkheid weer te geven. Om dat te bewerkstelligen had men veel kennis nodig van stofuitdrukking, kleurgebruik en perspectief. Goede waarneming en zeer nauwkeurig werken was daarbij een belangrijke factor.

Nadat in de vorige eeuw het realisme en het fijnschilderen naar de achtergrond werd verdrongen door moderne stromingen, is het realisme en het fijnschilderen weer in volle glorie teruggekeerd. Bij de meeste exposities en kunstbeurzen zijn de hedendaagse realisten oververtegenwoordigd. De toeschouwer wil zien wat een schilderij voorstelt.

Bekende hedendaagse Nederlandse fijnschilders zijn o.a. Herman Tulp, Walter Elst, Rob Møhlmann, Jos van Riswick, Roman Reisinger en vele anderen.