(1409) 3e leerjaar – form

Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor een opleiding, workshop, cursus of een activiteit. Wij vragen u vriendelijk e.e.a. zo compleet mogelijk in te vullen.

3e Leerjaar:

– wekelijks, 30 lessen van 2,5 uur
– maandelijks, 10 lessen van 7,5 uur

………………………………………………..