30. Hoeveel onderwerpen worden in het eerste, tweede en derde jaar behandeld?

Het aantal onderwerpen verschilt per opleidingsjaar.
In het eerste jaar zijn 18 onderwerpen in het lesprogramma opgenomen, in het tweede jaar 14 en in het derde jaar 9.