35. Moet je ook huiswerk maken?

Het lesprogramma is zo samengesteld dat men in het begin geen huiswerk hoeft te maken. Later komen onderwerpen aan bod waarbij het wenselijk is om er ook thuis aan te werken om het programma geheel te kunnen afwerken.
Op jaarbasis zijn een viertal gratis ‘open atelierdagen’ die vooral bedoeld zijn om onvoltooid werk af te maken. Men kan dan onder begeleiding van een docent een hele dag schilderen.