44. Wat zijn de open atelierdagen en wie kunnen er aan mee doen?

Op jaarbasis zijn vier open-atelierdagen gepland. Dit zijn dagen waarbij men van 9.30 tot 16.00 uur vrij kan komen schilderen. Iedereen is met zijn eigen werk bezig, er wordt geen lesprogramma behandeld. Wél is er een docent aanwezig om zonodig te helpen. Iedereen is welkom op deze open-atelierdagen en de toegang is gratis.