47. Krijg je een diploma of certificaat?

Bij het eerste en tweede jaar hoort een deelcertificaat, na het afronden van het derde jaar, inclusief het eindopdracht krijg men de certificaat voor de helle opleiding. Ook bij de specialisaties en de tekenopleiding hoort een certificaat.