02. Wat is fijnschilderen?

Fijnschilderen is een verzamelnaam die zijn oorsprong heeft in de 16e eeuw waarbij de schilders als doel hadden om zo natuurgetrouw mogelijk de werkelijkheid weer te geven. Om dat te bewerkstellingen had men veel kennis nodig van stofuitdrukking, kleurgebruik en perspectief. Goede waarneming en zeer nauwkeurig werken was daarbij een belangrijke factor.

Nadat in de jaren zeventig van de vorige eeuw het realisme en het fijnschilderen naar de achtergrond werd verdrongen door moderne stromingen, is het realisme en het fijnschilderen in volle glorie weer teruggekeerd. Bij de meeste exposities en kunstbeurzen zijn de hedendaagse realisten oververtegenwoordigd. De toeschouwer wil zien wat een schilderij voorstelt.

Bekende hedendaagse Nederlandse fijnschilders zijn o.a. Herman Tulp, Walter Els, Rob Mohlmann, Jos van Riswick, Roman Reisinger en vele anderen.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.