08. Wat houdt de klassikale opleiding in?

Art Partout heeft zich ten doel gesteld om cursisten zo effectief en goed mogelijk te leren schilderen. Daarvoor is een uitgebalanceerd lesprogramma samengesteld, met uiteenlopende onderwerpen. Deze wordt gefaseerd in stappen door de docent behandeld zodat men ook kennis van kan nemen waarom en wanneer je een bepaalde handeling verricht. Deze didactisch methode leidt er toe dat men naast het schilderen ook begrijpt, waar men mee bezig is, wat op zich de zelfstandigheid bevordert. Voor deze aanpak is een klassikale benadering essentieel. In het tweede en derde jaar zijn de thema’s wél klassikaal maar de onderwerpen zijn naar vrije keuze.