08. Wat houdt de klassikale opleiding in?

Art Partout heeft zich ten doel gesteld om cursisten zo effectief en goed mogelijk te leren schilderen. Daarvoor is een uitgebalanceerd lesprogramma samengesteld, met uiteenlopende onderwerpen. Dit programma wordt gefaseerd in stappen door de docent behandeld zodat het voor de cursist duidelijk wordt hoe, waarom en wanneer je een bepaalde handeling verricht. Deze didactische methode leidt ertoe dat men naast het schilderen ook begrijpt waar men mee bezig is. Dit bevordert de zelfstandigheid. Voor deze aanpak is een klassikale benadering essentieel. In het tweede en derde jaar zijn de thema’s wél klassikaal maar de onderwerpen zijn dan een vrije keuze.