Veel gestelde vragen & antwoorden

Op deze pagina vindt u een groot aantal vragen en antwoorden die het meest voorkomen.

Mogelijk zit uw vraag er tussen en kan het antwoord u helpen.

Zit uw vraag er niet tussen of had u een ander antwoord verwacht, wilt u dan uw vraag zo duidelijk mogelijk invullen in het reactieformulier.

U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

Art Partout is in 2000 opgericht met als doel een gedegen opleiding aan te bieden voor mensen die goed willen leren schilderen. De ambachtelijke schilderkunst in de traditie van de oude meesters met de hedendaagse mogelijkheden vormt de basis van de opleiding, fijnschilderen.

Het didactische programma en een intensieve begeleiding van goed opgeleide docenten maakt dat cursisten snel tot goede resultaten komen. De academie is door haar aanpak en concept uniek in Nederland en heeft kwaliteit hoog in haar vaandel staan.

Met bijna 500 cursisten en een vijftiental docenten is Art Partout inmiddels uitgegroeid tot de grootste academie voor realistisch schilderen van Nederland. Naast Deventer als hoofd- vestiging zijn er dependances in Emmen, Lelystad en Utrecht.

Fijnschilderen is een verzamelnaam die zijn oorsprong heeft in de 16e eeuw waarbij de schilders als doel hadden om zo natuurgetrouw mogelijk de werkelijkheid weer te geven. Om dat te bewerkstellingen had men veel kennis nodig van stofuitdrukking, kleurgebruik en perspectief. Goede waarneming en zeer nauwkeurig werken was daarbij een belangrijke factor.

Nadat in de jaren zeventig van de vorige eeuw het realisme en het fijnschilderen naar de achtergrond werd verdrongen door moderne stromingen, is het realisme en het fijnschilderen in volle glorie weer teruggekeerd. Bij de meeste exposities en kunstbeurzen zijn de hedendaagse realisten oververtegenwoordigd. De toeschouwer wil zien wat een schilderij voorstelt.

Bekende hedendaagse Nederlandse fijnschilders zijn o.a. Herman Tulp, Walter Els, Rob Mohlmann, Jos van Riswick, Roman Reisinger en vele anderen.

Fijnschilderen is de oorsprong van de klassieke schilderkunst. Ook wel de moeder van de schilderkunst genoemd. De technieken die in het fijnschilderen worden toegepast heb je bij vele andere disciplines nodig en zo bouwt men een goede basis op voor een verdere ontplooiing. Vanuit het fijnschilderen heeft men de mogelijkheid om zich alle richtingen van de schilderkunst verder te ontwikkelen. Het is een exacte weergave van wat je ziet. In het eerste jaar van de opleiding maakt menvooral kennis met de onontbeerlijke technieken, dus de ambachtelijke kant van de schilderkunst.

De jaren erna zal het fijnschilderen als een rode draad door het programma lopen maar in het derde jaar zal men ook kennismaken met een wat lossere toets en penseelvoering.

Vanaf de eerste les beginnen we al aan een schilderij. De opleiding is zodanig opgezet dat in elke opdracht een techniek is verwerkt zodat men na het afronden

van het eerste jaar een scala van technieken heeft aangeleerd en tevens een twaalftal schilderijen van verschillende formaten heeft vervaardigd.

We beginnen eenvoudig met oplopende moeilijkheidsgraad, rekening houdend met ieders mogelijkheden.

De opleiding realistisch fijnschilderen is op drie manieren te volgen.

1. dagdeelopleiding; op verschillende dagdelen door de week, gedurende 30 lessen van 2.5 uur per dagdeel.(ook in de avonden)

2. maandopleiding; één dag in de maand van 9.30 – 16.30 uur gedurende negen maanden.

3. een hele week van 9.30 – 16.30 uur en vier terugkomdagen.

Naast de opleiding realistisch fijnschilderen zijn ook diverse specialisatieopleidingen en een tekenopleiding. Zie specialisaties en tekenen.

Zie ook punt 7 voor de basisopleiding.

Er is inhoudelijk geen verschil tussen de dagdeel, maand of weekopleiding de onderwerpen en thema’s zijn identiek. Gezien de droogtijden van de werken, is wel een aangepaste werkschema voor maand en weekopleidingen. Men heeft dan een hele dag les in plaats van 2.5 uur.

De basisopleiding is een verkorte versie van het eerste jaar en vormt het eerste gedeelte van het eerste jaar. Bij de dagdeelopleiding zijn dat 18 lessen, bij de maand en de weekopleiding vijf dagen. Het betreft dus het eerste gedeelte van het eerste lesjaar, men kan daarna aansluitend het tweede gedeelte volgen waarmee het eerste jaar is afgerond. Het is ook mogelijk om het tweede gedeelte op een andere tijdstip te voltooien. In deze basisopleiding zijn een aantal belangrijke technieken van het eerste jaar opgenomen, zodat men voldoende bagage heeft om zelfstandig een schilderij te maken.

Art Partout heeft zich ten doel gesteld om cursisten zo effectief en goed mogelijk te leren schilderen. Daarvoor is een uitgebalanceerd lesprogramma samengesteld, met uiteenlopende onderwerpen. Deze wordt gefaseerd in stappen door de docent behandeld zodat men ook kennis van kan nemen waarom en wanneer je een bepaalde handeling verricht. Deze didactisch methode leidt er toe dat men naast het schilderen ook begrijpt, waar men mee bezig is, wat op zich de zelfstandigheid bevordert. Voor deze aanpak is een klassikale benadering essentieel. In het tweede en derde jaar zijn de thema’s wél klassikaal maar de onderwerpen zijn naar vrije keuze.

De hele opleiding duurt drie lesjaren. In het eerste jaar worden alle belangrijke technieken in een twaalftal onderwerpen behandeld. Het tweede jaar is een verdieping van het eerste jaar, de onderwerpen zijn dan wat complexer en ook groter van formaat. Ook in het tweede jaar worden verschillende nieuwe technieken behandeld. Het derde jaar is een themajaar, met de thema’s; landschap, zeegezichten, wolken, portret/model en miniatuurschilderen met ei-tempera. Na de drie jaar kan men zich specialiseren in de onderwerpen; dier en natuur, stilleven, miniatuurschilderen, landschap en portret/model. De specialisatie opleidingen duren twee jaar. Voor alle opleidingen geldt dat men per jaar kan bekijken of men al dan niet verder gaat in een vervolgjaar.

Afhankelijk waar men voor kiest;

De dagdeelopleiding, gedurende dertig weken één dagdeel of avond, in de week, duur van een les is 2.5 uur.

De weekopleiding waarbij men één hele week en vier terugkomdagen les heeft, de lessen zijn van 9.30 – 16.30 uur. 

De Maandopleiding, één dag in de maand is van 9.30 – 16.30 uur, gedurende negen maanden.

Met de term ‘lesjaar’ wordt niet één heel jaar bedoeld. Er wordt mee bedoeld, dat alle lesstof van een heel leerjaar wordt behandelt. De dagdeel opleidingen starten in maart of september. De week- en maandopleidingen starten op verschillende momenten in het jaar. Zie lesroosters.

De opbouw van de opleiding is zo dat men na het eerste jaar zelfstandig een schilderij kan opzetten en uitwerken. De drie jaren zijn niet gekoppeld en men kan na elk jaar besluiten om door te gaan te stoppen of op een later tijdstip de opleiding te hervatten.

De lessen worden gegeven door vakkundige docenten, opgeleid door de academie, vaak met een vooropleiding zoals kunstacademie, MO tekenen, en/of opleidingen bij kunstenaars.

De basisopleiding is te voldoen in 12 termijnen van  € 49,50.

Om tot goede resultaten te komen gebruiken we olieverf van goede kwaliteit. Verf met een hoge pigmentverhouding en kleurechtheid.

Men mag eigen verf gebruiken, mits van goede kwaliteit; Rembrandt van Talens, Oud Holland, Winsor Newton en Schmincke zijn geschikt. Studie kwaliteit is minder geschikt, dit kan wel voor onderschilderingen gebruikt worden. De academie heeft voor het eerste jaar een set van 10 kleuren samengesteld, deze kunt u tijdens de eerste les aanschaffen.

Om goede resultaten te bereiken heeft men speciale penselen nodig. We gebruiken marterharen penselen van goede kwaliteit, in diverse uitvoeringen en maten. De academie heeft een set samengesteld met 10 penselen die men in het eerste jaar nodig heeft, u kunt deze eventueel tijdens de eerste les aanschaffen.

De materiaalkosten voor het eerste jaar bestaan uit:
€ 89,10 voor 12 panelen, € 95,45 voor een 11-delige startset penselen en
€ 68,20 voor een 9-delige starset tubes olieverf.

We hanteren op materialen zoals penselen, verf en panelen gereduceerde prijzen, prijzen van doeken en tekenmaterialen zijn gelijk aan de winkelprijzen.

Naast verf en penselen heeft u nog nodig een notitieboekje twee potloden (HB en 2B) een afscheurpalet, een liniaal (30 cm) en twee kleine bakjes voor medium.

Het lesmateriaal bestaat uit een uitgebreid cursusboek met veel illustraties en beschrijvingen van de stappenplannen van elk onderwerp, zodat men ook thuis aan het werk kan.
Naast de schildertechnieken is ook veel theoretische informatie over technieken, materialen, kleurenleer, perspectief, stofuitdrukkingen enz.
Voor elk lesjaar realistisch fijnschilderen, tekenenopleiding en de specialisaties is een nieuw supplement van het lesboek beschikbaar.
Verder heeft de academie de beschikking over een uitgebreid collectie rekwisieten waarmee de cursisten zelf composities kunnen samenstellen.
Schildersezels en tekenborden zijn voldoende aanwezig.

In het eerste en tweede jaar wordt geschilderd op voorbewerkte MDF panelen. Dit is voor fijnschilderen het meest ideale drager; gladde ondergrond, absorbeert goed waardoor een goede hechting ontstaat en het is trekt niet krom. De oude meesters gebruikten hardhouten panelen, eveneens geprepareerd met een krijtlaag. Alleen het droogproces en bewerking was erg arbeidsintensief en daardoor ook erg kostbaar. Geprepareerde MDF is het moderne alternatief. In het derde jaar als de werkstukken wat groter worden, wordt ook op linnen doek geschilderd. Voor studie objecten wordt ook op board geschilderd. Katoenen doeken zijn ongeschikt.

De lessen worden gegeven in Deventer en in de dependances in Emmen en Lelystad ( alleen de dagdeelopleidingen). De academie beschikt inclusief de dependances over acht ruime en lichte leslokalen.

Je hebt geen vooropleiding of ervaring nodig om met de opleiding te beginnen. De lessen zijn zo opgebouwd dat men zonder ervaring deel kan nemen aan de lessen en al na enige weken zonder ervaring toch mooie werken kan creëren.
Maar ook ervaren schilders hebben ontdekt dat de technieken die in het programma zijn opgenomen een waardevolle aanvulling kan zijn voor een verdere ontwikkeling.

Na de driejarige opleiding kan men zich verder bekwamen en specialiseren in bepaalde richtingen van de schilderkunst. De specialisaties zijn; Stilleven, landschappen, dier en natuur, portret en model, magisch realisme, miniatuurschilderen en hyperrealisme. Verder biedt de academie een klassieke tekenopleiding.

De specialisaties zijn cursussen die men na de driejarige opleiding kan volgen. In deze specialisaties wordt nog dieper ingegaan op de thema’s waar men voor heeft gekozen. Er zijn zeven specialisatie richtingen waar men voor zich kan opgeven
a. stilleven
b. landschap
c. dier en natuur
d. portret en modelschilderen
e. miniatuurschilderen.o.a.eitempera
f. magisch realisme
g. hyperrealisme

De masterclass is bedoeld voor mensen die de driejarige opleiding hebben afgerond maar toch onder begeleiding met eigen werken bezig willen zijn. In de masterclass werken we met een knipkaart, men betaalt een vast bedrag per jaar van € 265,-en voor elk aanwezige uur € 5,-

De gratis proeflessen zijn bedoeld om mensen die geïnteresseerd zijn in de opleiding, kennis te laten nemen met het fijnschilderen en te informeren over de academie. Men schildert tijdens deze proefles een klein stilleven met olieverf die men na afloop mee naar huis mag nemen. De les is gratis voor materiaalkosten vragen wij € 10,–p.p.

De academie heeft inclusief de dependances in totaal 8 ruime lichte lokalen, een kantoor waar de administratie is gehuisvest en een magazijn voor de schildermaterialen.
In de pantry is de hele dag koffie en thee beschikbaar. De groepen die de hele dag les hebben krijgen tussen de middag een kopje soep. Alle vestigingen bieden gratis parkeerruimte of zijn met het openbaar vervoer bereikbaar.

Om iedereen optimaal aandacht te kunnen geven zijn de klassen niet groter dan tien personen. Er is een minimum van vijf personen nodig om een groet door te kunnen laten gaan. Incidenteel komt het voor dat iemand een gemiste les uit een andere klas moet inhalen.

In overleg met de docent kunnen in praktisch alle gevallen gemiste lessen in een andere groep worden ingehaald.

Evenals de schilderopleiding wordt ook de tekenopleiding op klassikale wijze aangeboden. Beginnend met de basale technieken van verschillende arceervormen met oplopende moeilijkheidsgraad tot uiteindelijk portrettekenen. De tekenopleiding bestaat uit twee jaren. Met de kennis en vaardigheden van het eerste jaar worden in het tweede jaar complexere werken vervaardigd en minder klassikaal zodat iedereen zelf onderwerpen kan uitkiezen of composities kan samenstellen. Tekenen van stadgezichten en landschappen worden in de buitenlucht gehouden en horen ook in het programma van het tweede tekenjaar.

Om goed te kunnen schilderen hoeft men niet perse te kunnen tekenen. Er zijn vele methodes om een afbeelding over te nemen.

Art Partout biedt op jaarbasis verschillende facultatieve activiteiten aan zoals lezingen, demonstraties, korte cursussen, cultuurreizen. Bij de meeste hiervan is de deelname gratis.

Het lesprogramma is zo samengesteld dat men in het begin geen huiswerk hoeft te maken, later komen onderwerpen aan de orde waarbij het wenselijk is om ook thuis aan te werken om het programma geheel te kunnen afwerken.
Op jaarbasis zijn een viertal gratis ‘open atelierdagen’ die vooral bedoeld zijn om onvoltooid werk af te maken. Men kan dan onder begeleiding van een docent een hele dag schilderen.

In het eerste jaar wordt geheel klassikaal gewerkt, dat houdt in dat iedereen de zelfde onderwerpen schildert. Naast het maken van een mooi schilderij staat het leerproces centraal. Het gaat om het aanleren van de technieken, het lesprogramma en lesmateriaal is afgestemd om snel en doelgericht een goed resultaat te bereiken.
Het tweede jaar is minder klassikaal, het maken van eigen composities is een onderdeel van het lesprogramma.
Het derde jaar is een thema jaar waarbij iedereen aan het zelfde thema werkt maar wel met een eigen gekozen onderwerp.

Elke vestiging heeft ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.

De dagdeel-opleidingen starten in de tweede week van maart en de derde week van september.
De maand en weekopleidingen zijn het hele jaar door gepland en starten op verschillende momenten.

Als de omstandigheden daartoe dwingen, is het mogelijk om de opleiding te stoppen om op een later tijdstip weer te hervatten.
In z’n geval moeten de termijnen van de termijnbedragen doorbetaald worden.
Indien het hele bedrag ineens is betaald, geeft het opschorten van de opleiding geen recht op restitutie van de nog gemiste lessen.

Indien gelijktijdig naast de opleiding ook een cursus wordt gevolgd, ((bijvoorbeeld naast de schilderopleiding ook tekenen.) heeft men recht op 10% korting op de cursus.

Mensen in elke leeftijdscategorie mogen deelnemen aan de opleiding.
Voor kinderen onder de 10 jaar hebben we een aangepast programma; ‘Art Partout Jong Talent’

Men kan met een specialisatie beginnen voordat men de driejarige opleiding heeft afgerond. Het is echter niet aan te raden aangezien voor de specialisaties diverse technieken nodig zijn die in de voorafgaande jaren behandeld zijn. Er geldt voor de specialisatie een kortingsregeling, deze vervalt indien men de driejarige opleiding niet heeft gevolgd.
Aangeraden wordt om tenminste het volledige eerste jaar te volgen aangezien hierin veel technieken worden behandeld die bij een specialisatie onontbeerlijk zijn.

Op jaarbasis zijn vier open-atelierdagen gepland. Dit zijn dagen waarbij men van 9.30 tot 16.00 uur vrij kan komen schilderen. Iedereen is met zijn eigen werk bezig, er wordt geen lesprogramma behandeld. Wél is een docent aanwezig om zo nodig te helpen. Iedereen is welkom op deze open-atelierdagen en de toegang is gratis.

Elke drie jaar organiseert Art Partout een grote expositie waaraan alle cursisten kunnen deelnemen.

Als u zich inschrijft voor een opleiding dan verplicht u zich om dat jaar volledig te betalen ook als men tussentijds besluit om te stoppen.
Door omstandigheden kan het gebeuren dat men de opleiding moet onderbreken, in dat geval mag de resterende deel van de opleiding in een ander seizoen of groep zonder bijbetaling worden voortgezet.
In geval van ernstige ziekte is restitutie van het resterende lesgeld mogelijk.

Bij het eerste en tweede jaar hoort een deelcertificaat, na het afronden van het derde jaar, inclusief het eindopdracht krijg men de certificaat voor de helle opleiding. Ook bij de specialisaties en de tekenopleiding hoort een certificaat.

Het feit dat u deze site bezoekt is al een teken dat u interesse heeft in schilderen. Dit is dan ook het eerste en belangrijkste component van ‘talent’; ‘de wil om iets te leren’. Elk mens heeft creativiteit in zich, bij sommigen is latente aanleg nooit ontdekt.
Onze filosofie is dat iedereen kan leren schilderen, een didactisch uitgebalanceerd programma en een goede begeleiding maakt het mogelijk dat iedereen mooie schilderijen kan maken. Natuurlijk heeft de een meer aanleg dan de ander maar door intensief bezig te zijn doet men steeds meer ervaring op en leert men door het te doen.

Voor mensen die gestopt zijn met les nemen maar toch verbonden willen zijn aan de academie kunnen voor een gering jaarbedrag van € 175,-vrienden van Art Partout worden.
Men kan dan bij beschikbaarheid gebruik maken van een lokaal om met een groep met regelmaat te schilderen. Verder kan men gebruik maken van alle facultatieve activiteiten en krijgen de maandelijkse nieuwsbrief toegestuurd.

Load More

VRAGEN/OPMERKINGEN
Ik heb een andere vraag;

NAAM:

TELEFOON:

E-MAIL:

Eventuele vraag of opmerking: