Veel gestelde vragen & antwoorden

Op deze pagina vindt u een groot aantal vragen en antwoorden die het meest voorkomen.

Mogelijk zit uw vraag er tussen en kan het antwoord u helpen.

Zit uw vraag er niet tussen of had u een ander antwoord verwacht, wilt u dan uw vraag zo duidelijk mogelijk invullen in het reactieformulier.

U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

Art Partout is in 2000 opgericht met als doel een gedegen opleiding aan te bieden voor mensen die goed willen leren schilderen. De ambachtelijke schilderkunst in de traditie van de oude meesters met de hedendaagse mogelijkheden vormt de basis van de opleiding fijnschilderen.

Het didactische programma en een intensieve begeleiding van goed opgeleide docenten maakt dat cursisten snel tot goede resultaten komen. De academie is door haar aanpak en concept uniek in Nederland en heeft kwaliteit hoog in haar vaandel staan.

Met bijna 900 cursisten en ruim 20 docenten is Art Partout inmiddels uitgegroeid tot de grootste academie voor realistisch schilderen van Nederland. Naast Deventer als hoofdvestiging zijn er dependances in Ede, Elst, Enschede, Emmen, Lelystad en Utrecht.

Fijnschilderen is een verzamelnaam die zijn oorsprong heeft in de 16e eeuw waarbij schilders als doel hadden zo natuurgetrouw mogelijk de werkelijkheid weer te geven. Om dat te doen was veel kennis nodig van stofuitdrukking, kleurgebruik en perspectief. Goede waarneming en zeer nauwkeurig werken was daarbij een belangrijke factor.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw het realisme en het fijnschilderen naar de achtergrond werd verdrongen door moderne stromingen. Maar het realisme en het fijnschilderen is weer in volle glorie teruggekeerd. Bij de meeste exposities en kunstbeurzen zijn vele hedendaagse realisten vertegenwoordigd. De toeschouwer wil zien wat een schilderij voorstelt.

Bekende hedendaagse Nederlandse fijnschilders zijn o.a. Herman Tulp, Walter Elst, Rob Mohlmann, Jos van Riswick, Roman Reisinger en vele anderen.

Fijnschilderen is de oorsprong van de klassieke schilderkunst. Ook wel de moeder van de schilderkunst genoemd. Het is een exacte weergave van wat je ziet. De technieken die in het fijnschilderen worden toegepast heb je bij vele andere disciplines nodig en ze vormen de basis voor een verdere ontplooiing. Vanuit het fijnschilderen heeft de cursist de mogelijkheid om zich in alle richtingen van de schilderkunst verder te ontwikkelen. In het eerste jaar van de opleiding maakt men vooral kennis met de onontbeerlijke technieken, dus de ambachtelijke kant van de schilderkunst.

De jaren erna zal het fijnschilderen als een rode draad door het programma lopen maar in het derde jaar zal de cursist ook kennismaken met een wat lossere toets en penseelvoering.

Vanaf de eerste les beginnen we al aan een schilderij. De opleiding is zodanig opgezet dat in elke opdracht een techniek is verwerkt zodat de cursist na het afronden van het eerste jaar een scala van technieken heeft aangeleerd. Tevens heeft de cursist een twaalftal schilderijen van verschillende formaten vervaardigd.

We beginnen eenvoudig met oplopende moeilijkheidsgraad, rekening houdend met ieders mogelijkheden.

De opleiding realistisch fijnschilderen is op drie manieren te volgen.

  1. Dagdeelopleiding; verschillende dagdelen in de ochtend, middag of avond, gedurende 30 lessen.
  2. Maandopleiding; één dag in de maand gedurende negen maanden.
  3. Weekopleiding van vier dagen en vijf terugkomdagen.
  4. Online opleiding fijnschildertechnieken
  5. Tekentechnieken
  6. Portretschilderen (vooropleiding 3e leerjaar realistisch schilderen)

Naast de opleiding realistisch fijnschilderen zijn ook diverse specialisatieopleidingen en een tekenopleiding. Zie specialisaties en tekenen.

Zie ook punt 7 voor de basisopleiding.

Er is inhoudelijk geen verschil tussen de dagdeel-, maand- of weekopleiding, de onderwerpen en thema’s zijn identiek. Dat geldt ook voor de online opleiding. 

De basisopleiding is een verkorte versie van het eerste jaar en vormt het eerste gedeelte van het eerste jaar. Bij de dagdeelopleiding zijn dat 18 lessen, bij de maand en de weekopleiding vijf dagen. Het betreft dus het eerste gedeelte van het eerste lesjaar, men kan daarna aansluitend het tweede gedeelte volgen waarmee het eerste jaar is afgerond. Het is ook mogelijk om het tweede gedeelte op een andere tijdstip te voltooien. In deze basisopleiding zijn een aantal belangrijke technieken van het eerste jaar opgenomen, zodat men voldoende bagage heeft om zelfstandig een schilderij te maken.

Art Partout heeft zich ten doel gesteld om cursisten zo effectief en goed mogelijk te leren schilderen. Daarvoor is een uitgebalanceerd lesprogramma samengesteld, met uiteenlopende onderwerpen. Dit programma wordt gefaseerd in stappen door de docent behandeld zodat het voor de cursist duidelijk wordt hoe, waarom en wanneer je een bepaalde handeling verricht. Deze didactische methode leidt ertoe dat men naast het schilderen ook begrijpt waar men mee bezig is. Dit bevordert de zelfstandigheid. Voor deze aanpak is een klassikale benadering essentieel. In het tweede en derde jaar zijn de thema’s wél klassikaal maar de onderwerpen zijn dan een vrije keuze.

De hele opleiding duurt drie lesjaren. In het eerste jaar worden alle belangrijke technieken in een twaalftal onderwerpen behandeld. Het tweede jaar is een verdieping van het eerste jaar, de onderwerpen zijn dan wat complexer en ook groter van formaat. Ook in het tweede jaar worden verschillende nieuwe technieken behandeld. Het derde jaar is een themajaar, met de thema’s: landschappen, zeegezichten, wolken, portret/model en miniatuurschilderen met ei-tempera. Na de drie jaar kan de cursist zich specialiseren in de onderwerpen dier en natuur, stilleven, miniatuurschilderen, landschap en portret/model. De specialisatie opleidingen duren twee jaar. Voor alle opleidingen geldt dat de cursist per jaar kan bekijken of hij al dan niet verder gaat in een vervolgjaar.

Met de term ‘lesjaar’ wordt niet één heel jaar bedoeld. We bedoelen ermee dat alle lesstof van een heel leerjaar wordt behandeld. De dagdeelopleidingen starten in maart of september. De week- en maandopleidingen starten op verschillende momenten in het jaar. Zie lesroosters.

De opbouw van de opleiding is zo dat de cursist na het eerste jaar zelfstandig een schilderij kan opzetten en uitwerken. De drie jaren zijn niet gekoppeld en de cursist kan na elk jaar besluiten om door te gaan, te stoppen of op een later tijdstip de opleiding te hervatten.

De lessen worden gegeven door vakkundige docenten, opgeleid door de academie. Vaak hebben ze een vooropleiding genoten, zoals de kunstacademie, MO tekenen, en/of opleidingen bij kunstenaars.

Wekelijkse lessen wekelijks 2.5 uur les in de ochtend, middag of avond. De weekopleiding kent één hele week en vijf terugkomdagen les. De lessen zijn van 9.30 – 16.30 uur.  De Maandopleiding is één dag in de maand is van 9.30 – 16.30 uur, gedurende negen maanden. De online opleiding kent derhalve geen planning.

De basisopleiding van de klassikale opleiding fijnschilderen van 7 lesmodules is te voldoen in 12 termijnen van € 49,50*.
De volledige klassikale opleiding fijnschilderen van 18 lesmodules fijnschilderen is te voldoen in 12 termijnen van € 85,00*.
De online opleiding van 18 lesmodules is te voldoen in 12 termijnen van € 36,75*.
Exclusief lesmateriaal..

Om tot goede resultaten te komen gebruiken we olieverf van goede kwaliteit. Verf met een hoge pigmentverhouding en kleurechtheid.

Men mag eigen verf gebruiken, mits van goede kwaliteit: Norma, Rembrandt van Talens, Oud Holland, Winsor Newton en Schmincke zijn geschikt. Studiekwaliteit is minder geschikt, dit kan wel voor onderschilderingen gebruikt worden. De academie heeft voor het eerste jaar een set van 10 kleuren samengesteld, deze kunt u tijdens de eerste les aanschaffen.

Om goede resultaten te bereiken heeft u speciale penselen nodig. We gebruiken penselen van marterhaar van goede kwaliteit, in diverse uitvoeringen en maten. De academie heeft een set samengesteld met 10 penselen die u in het eerste jaar nodig heeft, u kunt deze eventueel tijdens de eerste les aanschaffen.

Pakket behorend bij de
online en de klassikale opleiding
– Toegangscode voor 18 lesvideo’s
– Een voucher voor een praktijkdag
   in een van onze vestigingen.
– Lesboek met theorie en illustraties
– Paletmes
– Mediumbakje
– Afscheurpalet
– Potlood HB & 2B
– Flesjes terpentijn en gebleekte lijnolie

Voor materialen betaal je € 263,65
– 8 kwaliteitspenselen o.a. marterhaar
– 9 tubes Norma kwaliteitsverf
– 18 panelen van verschillend formaat

De materialen kunt u bij Art Partout bestellen.
Het lespakket voor de klassikale lessen is idem aan het online lespakket.
De voucher voor de praktijkdag is alleen van toepassing bij de online opleiding.

We hanteren op materialen zoals penselen, verf en panelen gereduceerde prijzen. De prijzen van doeken en tekenmaterialen zijn gelijk aan de winkelprijzen.

Naast verf en penselen heeft u nog nodig een notitieboekje twee potloden (HB en 2B) een afscheurpalet, een liniaal (30 cm) en twee kleine bakjes voor medium.

Het lesmateriaal bestaat uit een uitgebreid cursusboek met veel illustraties en beschrijvingen van de stappenplannen van elk onderwerp, zodat u ook thuis aan het werk kunt.
Naast de schildertechnieken is er ook veel theoretische informatie in opgenomen over technieken, materialen, kleurenleer, perspectief, stofuitdrukkingen, enz.
Voor elk lesjaar realistisch fijnschilderen, de tekenenopleiding en de specialisaties is een nieuw supplement van het lesboek beschikbaar.
Verder heeft de academie de beschikking over een uitgebreide collectie rekwisieten waarmee de cursisten zelf composities kunnen samenstellen.
Schildersezels en tekenborden zijn voldoende op onze locaties aanwezig.

In het eerste en tweede jaar wordt geschilderd op voorbewerkte MDF panelen. Dit is voor fijnschilderen de meest ideale drager: het is een gladde ondergrond, absorbeert goed waardoor een goede hechting ontstaat en het trekt niet krom. De oude meesters gebruikten hardhouten panelen, eveneens geprepareerd met een krijtlaag. Alleen het droogproces en de bewerking waren erg arbeidsintensief en daardoor ook erg kostbaar. Geprepareerd MDF is het moderne alternatief. In het derde jaar, als de werkstukken wat groter worden, wordt ook op linnen doek geschilderd. Voor studieobjecten wordt ook op board geschilderd. Katoenen doeken zijn ongeschikt.

De lessen worden gegeven in Deventer en in de dependances in Ede, Elst, Enschede, Emmen, Lelystad en Utrecht. De academie beschikt over ruime en lichte leslokalen.

Je hebt geen vooropleiding of ervaring nodig om met de opleiding te beginnen. De lessen zijn zo opgebouwd dat u zonder ervaring deel kunt nemen aan de lessen en dat u al na enkele weken zonder ervaring toch mooie werken kunt creëren.
Maar ook ervaren schilders hebben ontdekt dat de technieken die in het programma zijn opgenomen een waardevolle aanvulling kunnen zijn voor verdere ontwikkeling.

Na de driejarige opleiding kunt u zich verder bekwamen en specialiseren in bepaalde richtingen van de schilderkunst. De specialisaties zijn: stilleven, landschappen, dier en natuur, portret en model, magisch realisme, miniatuurschilderen en hyperrealisme. Verder biedt de academie een klassieke tekenopleiding.

De specialisaties zijn cursussen die u na de driejarige opleiding kunt volgen. In deze specialisaties wordt nog dieper ingegaan op de thema’s. Er zijn zeven specialisatierichtingen waar u zich voor kunt opgeven:
a. stilleven
b. landschap
c. dier en natuur
d. portret en modelschilderen
e. miniatuurschilderen.o.a.eitempera
f. magisch realisme
g. hyperrealisme

De masterclass is bedoeld voor mensen die de driejarige opleiding hebben afgerond maar toch onder begeleiding met eigen werken bezig willen zijn. In de masterclass werken we met een knipkaart, de cursist betaalt een vast bedrag per jaar van € 265 en voor elk aanwezig uur € 5.

De gratis proeflessen zijn bedoeld om mensen die geïnteresseerd zijn in de opleiding, kennis te laten maken met het fijnschilderen. Men schildert tijdens deze proefles een klein stilleven met olieverf. We bieden klassikale en online proeflessen aan. De les is gratis, we vragen alleen een kleine bijdrage voor de materiaalkosten (en bij de online proefles ook voor de verzendkosten). 

Op onze hoofdlocatie hebben we een aantal ruime lichte lokalen, een kantoor waar de administratie is gehuisvest en een magazijn voor de schildermaterialen. In de pantry is de hele dag koffie en thee beschikbaar. De groepen die de hele dag les hebben krijgen tussen de middag een kopje soep. Op elke dependance is de situatie anders. Alle vestigingen bieden gratis parkeerruimte of zijn met het openbaar vervoer bereikbaar.

Om iedereen optimaal aandacht te kunnen geven zijn de klassen niet groter dan tien personen. Er is een minimum van vijf personen nodig om een groep door te kunnen laten gaan. Incidenteel komt het voor dat iemand een gemiste les uit een andere klas moet inhalen.

In overleg met de docent kunnen in praktisch alle gevallen gemiste lessen in een andere groep worden ingehaald.

Evenals de schilderopleiding wordt ook de tekenopleiding op klassikale wijze aangeboden. Beginnend met de basale technieken van verschillende arceervormen met oplopende moeilijkheidsgraad tot uiteindelijk portrettekenen. De tekenopleiding bestaat uit twee jaren. Met de kennis en vaardigheden van het eerste jaar worden in het tweede jaar complexere werken vervaardigd en minder klassikaal zodat iedereen zelf onderwerpen kan uitkiezen of composities kan samenstellen. Tekenen van stadgezichten en landschappen gebeurt in de buitenlucht en horen ook in het programma van het tweede tekenjaar.

Om goed te kunnen schilderen hoeft u niet perse te kunnen tekenen. Er zijn vele methodes om een afbeelding over te nemen.

Art Partout biedt op jaarbasis verschillende facultatieve activiteiten aan zoals lezingen, demonstraties, korte cursussen, cultuurreizen. Bij de meeste activiteiten is de deelname gratis.

Het lesprogramma is zo samengesteld dat men in het begin geen huiswerk hoeft te maken. Later komen onderwerpen aan bod waarbij het wenselijk is om er ook thuis aan te werken om het programma geheel te kunnen afwerken.
Op jaarbasis zijn een viertal gratis ‘open atelierdagen’ die vooral bedoeld zijn om onvoltooid werk af te maken. Men kan dan onder begeleiding van een docent een hele dag schilderen.

In het eerste jaar wordt geheel klassikaal gewerkt, dat houdt in dat iedereen dezelfde onderwerpen schildert. Naast het maken van een mooi schilderij staat het leerproces centraal. Het gaat om het aanleren van de technieken. Het lesprogramma en lesmateriaal zijn afgestemd om snel en doelgericht een goed resultaat te bereiken.
Het tweede jaar is minder klassikaal, het maken van eigen composities is een onderdeel van het lesprogramma.
Het derde jaar is een themajaar waarbij iedereen aan het zelfde thema werkt, maar wel met een eigen gekozen onderwerp.

Elke vestiging heeft ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.

De dagdeelopleidingen starten in de tweede week van maart en de derde week van september.
De maandopleiding is het hele jaar door gepland en start op verschillende momenten.
U kunt op elk moment beginnen met de online opleiding.

Als de omstandigheden daartoe dwingen, is het mogelijk om de opleiding te stoppen en deze op een later tijdstip weer te hervatten.
In zo’n geval moeten de termijnen van de termijnbedragen doorbetaald worden.
Indien het hele bedrag ineens is betaald, geeft het opschorten van de opleiding geen recht op restitutie van de nog gemiste lessen.

Indien gelijktijdig naast de opleiding ook een cursus wordt gevolgd, bijvoorbeeld naast de schilderopleiding ook tekenen, heeft de cursist recht op 10% korting op de cursus.

De opleiding is toegankelijk voor alle leeftijdscategorieën. Voor kinderen onder de 10 jaar hebben we een aangepast programma, ‘Art Partout Jong Talent’.

De cursist kan met een specialisatie beginnen voordat men de driejarige opleiding heeft afgerond. Het is echter niet aan te raden, aangezien voor de specialisaties diverse technieken nodig zijn die in de voorafgaande jaren behandeld worden. Er geldt voor de specialisatie een kortingsregeling, deze vervalt indien men de driejarige opleiding niet heeft gevolgd.
Aangeraden wordt om tenminste het volledige eerste jaar te volgen, aangezien hierin veel technieken worden behandeld die bij een specialisatie onontbeerlijk zijn.

Op jaarbasis zijn vier open-atelierdagen gepland. Dit zijn dagen waarbij men van 9.30 tot 16.00 uur vrij kan komen schilderen. Iedereen is met zijn eigen werk bezig, er wordt geen lesprogramma behandeld. Wél is er een docent aanwezig om zonodig te helpen. Iedereen is welkom op deze open-atelierdagen en de toegang is gratis.

Elke drie jaar organiseert Art Partout een grote expositie waaraan alle cursisten kunnen deelnemen.

Als u zich inschrijft voor een opleiding dan verplicht u zich om dat jaar volledig te betalen. Ook als u tussentijds besluit om te stoppen.
Door omstandigheden kan het gebeuren dat men de opleiding moet onderbreken, in dat geval mag de resterende deel van de opleiding in een ander seizoen of groep zonder bijbetaling worden voortgezet.
In geval van ernstige ziekte is restitutie van een deel van het lesgeld mogelijk.

Bij het eerste en tweede jaar hoort een deelcertificaat, na het afronden van het derde jaar, inclusief het eindopdracht krijgt de cursist het certificaat voor de hele opleiding. Ook bij de specialisaties en de tekenopleiding hoort een certificaat.

Het feit dat u deze site bezoekt is al een teken dat u interesse heeft in schilderen. Dit is ook meteen het eerste en belangrijkste component van ‘talent’: de wil om iets te leren. Elk mens heeft creativiteit in zich! Onze filosofie is dat iedereen kan leren schilderen. Een didactisch uitgebalanceerd programma en een goede begeleiding maken het mogelijk dat iedereen mooie schilderijen kan maken. Natuurlijk heeft de een meer aanleg dan de ander maar door intensief bezig te zijn doet men steeds meer ervaring op en leert men door het te doen.

Mensen die gestopt zijn met les nemen, maar toch verbonden willen zijn aan de academie, kunnen voor een gering jaarbedrag van € 175,- vrienden van Art Partout worden. U kunt dan bij beschikbaarheid gebruik maken van een lokaal om met een groep te schilderen. Verder kunt u gebruik maken van alle facultatieve activiteiten en krijgt u de maandelijkse nieuwsbrief toegestuurd.

Load More

VRAGEN/OPMERKINGEN
Ik heb een andere vraag;

Vraag-formulier

Vraag en antwoord formulier
  • Uw naam
  • E-mail
  • Stel hier uw vraag of schrijf uw opmerking: